algorytmia Sprzedaży

Kiedy pytają mnie, czym obecnie się zajmuję, odpowiadam enigmatycznie „robieniem”. Razem z zespołem praktyków algorytmii Sprzedaży i Zarządzania zajmujemy się osiąganiem eRek zwanych rezultatami. W ramach prowadzonych projektów ustalamy sprzedażowe rezultaty, jakie wspólnie z klientami chcemy osiągnąć (przychód, ilość pozyskanych klientów), projektujemy drogę do ich osiągania i „brudzimy ręce” egzekucją. Działając na zasadach współodpowiedzialności za wynik.

Co nas wyróżnia?
  • pracujemy w metodzie evidence based, przetestowanej na ponad 140 klientach
  • ustalamy pożądane rezultaty sprzedażowe i prowadzimy egzekucję
  • bierzemy współodpowiedzialność za rezultat

Plan działania:

robimy
kluczowe rezultaty, które chcemy osiągnąć. Najczęściej to wzrost sprzedaży lub pozyskanie określonej ilości klientów w określonym czasie. Lubimy odważne rezultaty.
określamy
nzP, czyli najskuteczniejsze zachowania proste i czynności proste, które trzeba robić, by wynik w sprzedaży zrobić.
ustalamy
wR, czyli wpływ każdego zachowania prostego, każdej czynności prostej na Rezultat. dzięki temu dzielimy je na 4 kategorie, które powinieneś znać.
przygotujemy
manual, instrukcję sprzedaży dla sprzedawców i szefów sprzedaży. Instrukcja to precyzyjna odpowiedź na pytanie: "co robić, by zrobić?
brudzimy ręce egzekucją
jesteśmy z tobą, cyklicznie. najczęściej raz na tydzień. wspieramy w egzekucji instrukcji sprzedaży. bierzemy współodpowiedzialność za rezultat.
Gotowy na kolejny krok? Porozmawiajmy!
skontaktuj się ze mną: