algorytmia Sprzedaży

Kiedy pytają mnie, czym obecnie się zajmuję, odpowiadam enigmatycznie „robieniem”. Razem z zespołem praktyków algorytmii Sprzedaży i Zarządzania zajmujemy się osiąganiem eRek zwanych rezultatami. W ramach prowadzonych projektów ustalamy sprzedażowe rezultaty, jakie wspólnie z klientami chcemy osiągnąć [przychód, ilość pozyskanych klientów, wzrost sprzedaży], projektujemy drogę do ich osiągania za pomocą narzędzia diagnostycznego algorytmii i „brudzimy ręce” egzekucją. Działając na zasadach współodpowiedzialności za wynik.

Pracujemy w metodzie evidence-based – algorytmii Sprzedaży i Zarządzania. Metodzie sprawdzonej w ponad 140 projektach. Nastawionej na osiąganie rezultatów. „Bawimy się” z klientami na poważnie. Bardzo poważnie.

Co nas wyróżnia?
  • pracujemy w metodzie evidence based, przetestowanej w ponad 140 projektach
  • ustalamy pożądane rezultaty sprzedażowe, pracujemy nad nimi
  • przygotowujemy algorytmiczny plan egzekucyjny
  • prowadzimy wdrożenie, bierzemy współodpowiedzialność za rezultat

Plan działania:

robimy
Kluczowe rezultaty, które chcemy osiągnąć. Najczęściej to osiągnięcie określonego poziomu przychodu, wzrost sprzedaży lub pozyskanie określonej ilości klientów w określonym czasie. Lubimy odważne rezultaty.
określamy
Czynności w sprzedaży i zarządzaniu nią, które trzeba robić, by wynik w sprzedaży zrobić. Tworzymy instrukcję.
ustalamy
Dokonujemy oceny czynności w sprzedaży i zarządzaniu sprzedażą. wR [wpływ na rezultat] i pT [poziom trudności]. Dzięki temu wyłaniamy najskuteczniejsze czynności w sprzedaży i zarządzaniu sprzedażą. Czynności, które mają największy wpływ na rezultat.
operacjonalizujemy
Przygotowujemy algorytmiczny plan egzekucji. Tworzymy warunki [przygotowujemy narzędzia, procesy sprzedaży, procesy biznesowe] w efekcie których zwiększamy prawdopodobieństwo osiągnięcia rezultatów.
brudzimy ręce egzekucją
Jesteśmy z tobą, cyklicznie. Najczęściej raz na tydzień. Wspieramy w egzekucji planu egzekucji [wdrożenia]. Bierzemy współodpowiedzialność za rezultat.
Gotowy na kolejny krok? Porozmawiajmy!
skontaktuj się ze mną: